Fundacja Sto Serc

Fundacja Sto Serc (dawniej Fundacja Stonoga) funkcjonuje od 2010 roku.
Istniejemy po to, by pomagać najbardziej potrzebującym :rodzinom w trudnej sytuacji materialnej ,seniorom, a przede wszystkim dzieciom, które na co dzień borykają się z niepełnosprawnością i chorobą.

Pozyskujemy fundusze na to, aby życie z chorobą było łatwiejsze. Finansujemy rehabilitacje, kupujemy leki, potrzebne sprzęty ortopedyczne , pokrywamy koszty leczenia oraz wspieramy Podopiecznych.
Pamiętaj, dobrym słowem niesiemy nadzieję i wiarę w lepsze jutro.

Zespół naszej fundacji obejmuje ludzi z zaangażowaniem i pasją do pomagania.
Wszyscy członkowie zarządu pełnią funkcje społecznie, nie pobierają wynagrodzeń za swą działalność.

Ideą Fundacji była pomoc osobom z różnymi problemami. Naszą koncepcją nie jest koncentrowanie się na jednej konkretnej grupie pacjentów lub określonym obszarze - nasze wsparcie powinno dotrzeć do tych, którzy jej potrzebują.

Co robimy

Finansujemy:
  • rehabilitacja i turnusy rehabilitacyjne
  • koszty leczenia, zabiegów, operacji

Kupujemy:
  • lekarstwa, artykuły medyczne, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny
  • jedzenie

Co jeszcze:
  • wspomagamy rodzinę w trudnej sytuacji materialnej
  • zbieramy nakrętki i prowadzimy zasięg ekologiczny
  • pomagamy w Afryce

Komu pomagamy

ludzie fundacji