Zjedz posiłek

Zjedz posiłek

Wraz z mikołowskim przedsiębiorstwem Miconet Sp. z o.o., operatorem sieci Multimetro realizujemy od 2018 roku projekt "Zjedz posiłek", którego celem jest zapewnienie gorącego posiłku dzieciom, których sytuacja materialna w rodzinie jest trudna a dochód nieznacznie przewyższa kryterium dochodowe w ośrodku pomocy społecznej powodując niemożliwość otrzymania wsparcia.

II edycja projektu będzie trwała przez okres całego roku szkolnego 2019 i weźmie w nim udział ponad 20 uczniów z 4 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Mikołowa. Szkoły partnerskie:

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie
  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie
  • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie

 

I edycja projektu "Zjedz Posiłek" trwała od grudnia 2018 do końca czerwca 2019. Ciepły posiłek otrzymało 12 uczniów z 4 współpracujących szkół.

Dziękujemy serdecznie naszemu Partnerowi Projektu Miconet Sp. z o.o. , operatorowi sieci Multimetro

Podziękowania współpracujących szkół w pierwszej edycji, rok szkolny 18/2019: